Externe ZB Kurse bei Fachschulen

APAMED Fachschule, Rapperswil

21.3.2024 Kurs Eigenbehandlung mit Zero Balancing

Kurssprache: Deutsch
Kursort: Apamed

Informationen/Anmeldung
https://www.apamed.ch/weitere-kurse/koerperarbeit1/eigenbehandlung-mit-zero-balancing/


FRMI – Faculté Romande de Médecine Intégrée, Lausanne

18.-21.4.2024 Core 1 (Cours de base)
24.-27.10.2024 Core 2 (Cours de base)

Langue du cours : français
Lieu du cours: Atelier Turmalin, Murten

Informations/inscription
https://frmi.ch/formations-continues/zero-balancing